Spotkanie ze strażakami

19 kwietnia 2023r. w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO odbyły się warsztaty dla wszystkich uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez strażaków z OSP z Cisowa – druhna Iza Krakowiak, druhowie – Adam Polk, Krzysztof Morawski, Łukasz Piłat (absolwent naszej szkoły).
Strażacy na wstępie przeprowadzili z uczniami krótką pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy. Opowiedzieli, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy i jak można pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wskazówek dotyczących zachowania się w chwili zagrożenia życia np. utraty przytomności. Przypomnieli sobie podstawowe numery alarmowe oraz jak wezwać pomoc przez telefon.
Następnie odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Każdy miał możliwość praktycznych ćwiczeń z użyciem fantomu. Dzieci były bardzo zadowolone, że mogły brać udział w tak ciekawych i świetnie przeprowadzonych zajęciach.
Dziękujemy bardzo strażakom z OSP Cisowo.