Klasowa hodowla fasolki w klasie II

Uczniowie klasy drugiej mieli szczególne zadanie z edukacji przyrodniczej – założenie hodowli fasoli.
Celem pracy było poznanie: czynników potrzebnych do kiełkowania i wzrostu rośliny oraz etapów dojrzewania rośliny.
Dzieci prowadziły hodowlę przez około 3 tygodnie.
Wszystkie cele pracy zostały osiągnięte. Drugoklasiści potrafią założyć hodowlę roślin, znają czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin, zaobserwowane w życiu codziennym (woda, światło, temperatura).
B. Pawłowska