Doświadczenia w kl.VIII

Klasa VIII, w ramach tematu alkohole, przeprowadziła doświadczenie z fermentacji alkoholowej. Za pomocą prostego doświadczenia z użyciem drożdży, cukru i odpowiedniej temperatury wody zauważyli reakcje beztlenowego rozkładu cukrów. To dzięki enzymom wytwarzanym przez drobnoustroje powstaje alkohol - etanol i tlenek węgla (IV), o czym świadczył balonik, który został napompowany przez ten biochemiczny rozkład.
A. Orłowska-Ignaczak