Rekolekcje wielkopostne

W dniach 6.03 – 8.03.2023 r. w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził o. Przemysław. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe, aby każdy mógł jak najlepiej odebrać nauki głoszone przez o. Przemysława. Wszystko zmierzało do głównego przesłania rekolekcji, jakim było wezwanie do świadomego i ochotnego powrotu do czekającego na nas Pana Boga, czego znakiem był sakrament pokuty i pojednania oraz Msza Święta. Wśród uczniów nie zabrakło ministrantów, którzy posługiwali podczas Mszy Św., zaś Bartek odczytał czytanie. Jak można było wywnioskować z licznych uczniowskich rozmów, rekolekcje podobały się i być może zapamiętają z nich właśnie to, że warto w nich aktywnie uczestniczyć, że sprawy naszej, i innych ludzi, wiary warte są nie tylko poświęconego jej czasu, ale niekiedy i trudu naszego zaangażowania. Były to szczególne dni roku szkolnego, które dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić.
W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły dziękujemy Panu Bogu, ojcu proboszczowi, dyrekcji szkoły oraz wszystkim zaangażowanym osobom za zorganizowanie tych rekolekcji. Ojcu rekolekcjoniście za nauki, które ukazały nam jak otwierać drzwi do naszego serca. Dziękujemy tym wszystkim, którzy razem z nami i za nas modlili się.
Bóg zapłać!
Łukasz Piórecki