Świat teatru w klasie 2

W ramach tematyki związanej z teatrem dzieci wykonały prześliczne kukiełki. Drugoklasiści wymyśliły dla łyżki inne zastosowanie. Wykonały z nich piękne, kolorowe kukiełki. Sprawiło to dzieciom wiele radości. Zajęcia techniczne pobudzają do działań, rozwijają umiejętności twórczego myślenia. Była to świetna i kreatywna zabawa.
Beata Pawłowska