STYPENDIA ROZDANE...

10 lutego 2023 r. uczniowie z klas 4-8 Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłowie odebrali dyplomy za wysokie wyniki w nauce za I półrocze roku szkolnego 2022/2023 w ramach „Lokalnego Programu Wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Miasta Darłowo.”
Z tej okazji dyplomy uczniom wręczał burmistrz Miasta Darłowo pan Arkadiusz Klimowicz oraz dyrektor szkoły pani Joanna Tarkowska. Uczniom towarzyszyli dumni rodzice.
W uroczystości uczestniczyli również: Pan Zbigniew Mielczarski – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, Pani Elżbieta Przybycień- wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Trenowego nr 238 STO w Darłowie, Pani Agnieszka Mickiewicz -wiceprezes Zarządu Samodzielnego Koła Trenowego nr 238 STO w Darłowie, Pan Maciej Jabłoński - Przewodniczący Rady Rodziców.
Aby uzyskać stypendium naukowe należało wypracować średnią z przedmiotów co najmniej 4,75. Stypendia naukowe otrzymało 43 uczniów, co stanowi 42% uczniów.
Serdecznie gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom wysokich wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów.
J.T.