Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Już niedługo rozpoczną się ferie zimowe.
Aby jednak przebiegły one szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Dla rodziców i opiekunów jest to czas wzmożonej uwagi skierowanej na warunki bezpieczeństwa tego wypoczynku. Należy pamiętać, że zima niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi umieszczonymi na stronie internetowej szkoły, dotyczącymi bezpiecznych ferii.
Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami. Jednak zawsze dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących, i nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.
J. Tarkowska