APEL podsumowujący I półrocze

10 lutego o godzinie 9.20 odbył się apel, na którym wręczono dyplomy i nagrody za udział w konkursach i ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Oprawą multimedialną dla tych wszystkich wyróżnień był prezentacja przedstawiona przez Panią Joannę Gajewicz – wicedyrektor. Zaprezentowano informacje o wyróżniających się uczniach m.in. pod względem średniej ocen, frekwencji, największej ilości zdobytych punktów dodatnich.

Następnie Pedagog – Pani Lidia Maciejewska wręczyła nagrody i dyplomy wolontariuszom, którzy uczestniczyli w akcji WOŚP.
Pani Agnieszka Soroko-Gajos wręczyła również nagrody za konkurs Walentynkowy.
Po rozdaniu wszystkich nagród i dyplomów, Pan Łukasz Piórecki włączył film podsumowujący całe nasze półrocze. Wspomnienia niesamowite, radosne lub pełne skupienia twarze na fotorelacjach mówiły same za siebie.
Zrobiliśmy bardzo wiele, za nami wiele wycieczek, spotkań, imprez szkolnych, ale i ciekawych lekcji oraz kół zainteresowań. Po feriach wracamy wypoczęci i gotowi na kolejne wyzwania nowego półrocza…
E.G.