ECO Kampania Pilot

Nasza szkoła przystąpiła do ECO Kampanii Pilot. Każdego miesiąca organizowane są konkursy, w których biorą udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszamy do zabawy. Wystarczy wejść na stronę www.moc.pisania.pl zakładka Konkursy, wybrać konkurs obowiązujący w danym miesiącu poprzez "Weź udział", wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączyć zdjęcie pracy konkursowej i wysłać. Bardzo prosimy, aby zrobić screen z potwierdzeniem wysłania pracy na konkurs, abyśmy mogli przyznać uczniom punkty za udział i ewentualne osiągnięcia ❤️
E.G.