ŚLUBOWANIE KL.1

Dnia 28 października 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci pierwszych klas na uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: starosta Wojciech Wiśniowski, burmistrz Miasta Darłowo Arkadiusz Klimowicz, prezes SKT nr 238 Lidia Kozińska, członkowie Zarządu: Elwira Wiśniowska, Elżbieta Przybycień, przedstawiciel Jednostki Wojskowej Komendant Garnizonu Darłowo kpt. Sławomir Tarkowski, przewodniczący Rady Rodziców Maciej Jabłoński, panie dyrektor i nauczycielki darłowskich przedszkoli, Rodzice, Rodzeństwo.
Na początku uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali w części artystycznej swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Głośno i radośnie zaśpiewali przygotowane piosenki oraz bezbłędnie wyrecytowali swoje wierszyki. Nie brakowało humoru i uśmiechu. Dużym przeżyciem był sam moment ślubowania i pasowania. Pani Dyrektor dokonywała pasowania, przykładając duży ołówek do ramienia każdego ucznia.
Na zakończenie uroczystości była chwila na pamiątkowe zdjęcia.
Z ogromną dumą informujemy, że Zarząd Główny STO w Warszawie odznaczył za szczególny wkład w tworzenie i pracę na rzecz społecznej oświaty Srebrną Odznaką STO:
* Panią Beatę Pawłowską – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, historii i WOS-u,
* Pana Łukasza Pióreckiego – nauczyciela religii, plastyki, techniki,
* Panią Agnieszkę Mickiewicz – wiceprezes SKT nr 238 STO w Darłowie,
* Panią Elwirę Wiśniowską – skarbnik SKT nr 238 STO w Darłowie
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!!!
Dziękujemy rodzicom i wychowawczyni klasy I, pani Marzenie Starzyńskiej, za przygotowanie uroczystości.