LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W miesiącu październiku 2022 w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI odbywały się zajęcia informatyczne i filmowo-reporterskie dla uczniów klas I – VIII w wymiarze 3h w tygodniu. Podczas tych zajęć uczniowie kontynuowali zadania z miesiąca września, czyli poszerzali swoje umiejętności korzystania z długopisów 3D. Zakończyli projekt tworzenia zakładek do książek i rozpoczęli prace nad tworzeniem projektów różnych figurek. Uczniowie tworzyli figurki bohaterów bajek lub zwierzątek.
Sprzęt fotograficzny wykorzystywany był na kółku filmowo-reporterskim. uczniowie uczyli się montować lampy, zapoznawali się również z budową i zastosowaniem aparatu fotograficznego.
Z aparatu korzystano również podczas imprez szkolnych (apel z Okazji Dnia Edukacji Narodowej), ślubowania
J. Mizianty, K. Sady