Program dla szkół

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w kolejnej edycji „Programu dla szkół”.
Celem tego programu jest promocja, wśród uczniów zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko i jego przetwory.
W ramach nowego programu uczniowie klas I – V będą:
- otrzymywali owoce i warzywa oraz produkty mleczne
- brali udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych mających wzbogacić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych
- uczestniczyli w konkursach literackich i plastycznych o tematyce żywieniowe