Rada Uczniów

Radę Uczniów tworzą przedstawiciele uczniów klas I – VIII.
Kadencja RU trwa przez okres roku szkolnego. Wybory do Rady Uczniów odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie wybierają Radę Uczniów. Każdy uczeń ma prawo oddania swojego głosu na wybranego kandydata. Wyniki wyborów są ogłaszane we wrześniu.
W roku szkolnym 2022/2023 Radę Uczniów tworzą:
Przewodnicząca RU – Antonina Knuta kl.8
Vice przewodniczący RU – Filip Kurpiewski kl.8
2 zastępca RU – Oliwia Palichleb kl.8
Członkowie:
Antonina Rogulska kl.1
Milena Kukulska kl.2
Amelia Kujawa kl.3
Lena Góral kl.4
Aleksandra Zadala kl.5
Maria Rabiej kl.6
Maria Knuta, Michalina Kliber kl.7
J. Zalewska, Amelia Rożek, Hanna Majchrzak kl.8
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 są
p. Kamilla Sady oraz p. Agata Bielecka.