Żyj zdrowo na sportowo

W tym roku szkolnym chętni uczniowie klasy II i III uczestniczyli w kółku sportowym w ramach projektu MEiN oraz Akademii Wychowania Fizycznego „WF z AWF”. Projekt polegał na przygotowaniu programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną

oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2.

Przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiło podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.
Marzenna Starzyńska