Ślubowanie i pasowanie kl. I

13 maja w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz miasta Darłowa pan Arkadiusz Klimowicz, Przewodniczący Rady Rodziców pan Maciej Jabłoński, Prezes Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Morskich STO pani Lidia Kozińska, proboszcz parafii Darłówko ojciec Sebastian Fierek, a także Dyrektor naszej szkoły pani Joanna Tarkowska, rodzice, starsze rodzeństwo oraz babcie i dziadkowie.
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. Niestety czas epidemii i kwarantanna, a następnie nauczanie zdalne pokrzyżowały nam plany.
 
Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie przedstawiając wiadomości z różnych dziedzin. Uczniowie pokazali, że już w tym wieku są dzielnymi patriotami naszej Ojczyzny, wiedzą jak zachowywać się w szkole, znają zasady ruchu drogowego i potrafią śpiewać.
Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia słowami "Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły" dotykając ołówkiem ramion uczniów.
 
Następnie uczniowie otrzymali życzenia sukcesów w nauce i upominki.
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, na Pierwszoklasistów czekała słodka niespodzianka przygotowana przez rodziców.
Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz wielu sukcesów na drodze zdobywania wiedzy.
Beata Pawłowska