Próbna ewakuacja

 17 września 2020r. o godz. 11.15 w Społecznej  Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły usłyszeli alarm ewakuacyjny. Wszyscy, którzy przebywali w tym czasie w budynku, musieli go niezwłocznie opuścić  i udać się na boisko szkolne.

Na szczęście okazało się, że jest to tylko próbna ewakuacja. Pani Dyrektor J. Tarkowska  zorganizowała przeprowadzenie takiej akcji, żeby przećwiczyć zasady postępowania w sytuacji pożaru. Aby ewakuacja przebiegała bezpiecznie, ważne jest stworzenie w szkole odpowiednich warunków techniczno-budowlanych oraz organizacyjnych. Po próbnej ewakuacji wiemy już, że jesteśmy w stanie bardzo szybko i sprawnie opuścić szkołę w przypadku zagrożenia.