Rekrutacja

Informujemy, że rekrutacja się zakończyła.

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy I w roku szkolnym 2020/2021.