Spotkania profilaktyczne przedstawicieli PSSE i KP w Sławnie z uczniami

Dn.5.02.2020 r. w Społecznej Szkole Podstawowej im.Lotników Morskich STO odbyło się spotkanie profilaktyczne z przedstawicielkami PSSE i KP w Sławnie - z p.Izabelą Merder i p.asp.Kingą Warczak.

Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną była związana z realizacją programu profilaktycznego pt.Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach i dotyczyła również interwencji profilaktycznej Bezpieczne Ferie 2020.