Dobrze Cię widzieć

„Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii uczniowie kl. I-VIII otrzymali kamizelki ostrzegawcze.

 Kamizelki zostały współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości RP.