Pasowanie na czytelnika

W czwartek 14 lutego 2019r. w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lotników Morskich STO w Darłówku odbyło się pasowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej na czytelnika biblioteki szkolnej.

Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem, czytelnią multimedialną oraz regulaminem biblioteki.

Odczytane zostały również „życzenia książki”, po czym dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie odnoszące się do poszanowania książek oraz ich znaczenia w nauce i życiu ucznia.

Jako czytelnicy biblioteki uczniowie dokonali wyboru i wypożyczenia pierwszych książek.

                                                                                                                              M. Michnik, B. Pawłowska