Warsztaty profilaktyczne

W dniu 4 grudnia, w klasie VI odbyły się 2- godzinne warsztaty profilaktyczne dotyczące przyczyn i skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Warsztaty prowadziła pani psycholog Karolina Kaczyńska. Celem warsztatów były zagadnienia związane z pojęcia uzależnienie, przyczyn sięgania po używki, ukazanie strat jakie ponosi osoba uzależniona, konsekwencje uzależnień w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

Uczniowie otrzymali duży zastrzyk wiedzy, sami dzielili się wiedzą na temat własnych doświadczeń z funkcjonowania osób uzależnionych np. w rodzinie, czy wśród znajomych. Pracując w grupach z dużym zaangażowaniem pracowali nad zagadnieniami zawartymi w celach tych warsztatów i wyciągali wnioski.

Ta lekcja profilaktyki pozwoliła im na uświadomienie istoty zagrożenia od substancji psychoaktywnych i skutków jakie za sobą niosą.

SSP im. Lotników Morskich STO Darłowo